Финансов речник

Ревалоризация

Дефиниция на думата: (Ревалоризация)

Ревалоризацията е покачване на обменната стойност на валутата на една държава към нейно предишно равнище или към предишен паритет с друг икономически бенчмарк (примерно заплатите). Ревалоризация може да се извърши в различни ситуации от страна на централната банка, която обикновено следва политическите решения на властите в страната. От една страна, до ревалоризация може да се прибегне, ако управляващите сметнат, че търговския баланс на страната е подходящ или ако например друга държава или наддържавна организация като ООН, Международния валутен фонд или Европейския съюз настояват за прекратяване на политиката на девалвация.


Ревалоризацията се случва по различен начин, в зависимост от текущия вид парична система. Ето как изглежда един от най-честите исторически варианти на фона на подхода, който се предприема при ревалоризацията днес:

 

  • Ревалоризация при стокови пари

При система на стокови пари, парите в действителност са благородни метали. В този случай централната банка на една държава може да ревалоризира валутата си чрез увеличаване на количеството злато или сребро във всяка една монета. Обикновено до това може да се стигне само след като тази монета е била девалвирана, тъй като в исторически план наименованието на самата валута е отразявало количеството метал в нея. Това означава, че то няма как да бъде върнато към предишната си стойност, без преди това да е било понижено.

  • Ревалоризация в системата на фиатни пари

Съвременните парични системи се състоят от фиатни пари, при които валутата на една страна е определена със закон от нейната централна банка. При тях ревалоризация може да се постигне чрез фиксиране на нов курс спрямо друга валута или кошница от валути, при което централната банка ще е трябва да увеличи и количеството си резерви в трезорите си, така че да отговарят на новия паритет. Да приемем, че Япония иска да ревалоризира йената си спрямо еврото от курс 1 евро за 15 йени към курс от 1 евро за 10 йени. В този случай Японската централна банка ще трябва да увеличи резервите си в евро с една трета, което моментално ще окаже въздействие както върху форекс пазарите, заради нарасналото търсене на еврото, така и на търговията на Япония, заради моменталната промяна в цените както за индивидите, така и за предприятията.


Обратното действие на ревалоризацията е девалвация.