Финансов речник

Акордеонен дълг

Дефиниция на думата: (Акордеонен дълг)

Акордеонният дълг е условие, което позволява на кредитополучателя да разшири позволения максимум по кредитна линия или да добави срочен заем към кредитно споразумение. Кредитната линия е максималният размер на кредита, който клиент на банка може да изтегли в рамките на определен времеви период. При този вид договор кредитополучателят може многократно да изтегля средства и да ги изплаща в рамките на периода, в който договорът между него и финансовата институция е валиден.

Акордионните дългове най-често се обявяват към търговските сметки. Фирмите често сключват акордеонно споразумение, ако предвиждат нуждата от допълнителен капитал, за да финансират планове, свързани например с разширяване. Допълнителните средства могат освен това да се използват за придобивания, оборотен капитал и други нужди. Лихвеният процент и някои други условия обикновено остават същите като тези върху първоначалния кредитен лимит или размер на заема.

Акордионните дългове най-често се обявяват към търговските сметки. Фирмите често сключват акордеонно споразумение, ако предвиждат нуждата от допълнителен капитал, за да финансират планове, свързани например с разширяване. Допълнителните средства могат освен това да се използват за придобивания, оборотен капитал и други нужди. Лихвеният процент и някои други условия обикновено остават същите като тези върху първоначалния кредитен лимит или размер на заема.