Финансов речник

Касово плащане

Дефиниция на думата: (Касово плащане)

Касовото плащане е форма на ликвидни средства, дадени от потребителя на доставчик на стоки или услуги като компенсация за получаването на тези продукти. В повечето вътрешни бизнес транзакции, касовото плащане обикновено се извършва във валутата на държавата, в която се осъществява транзакцията, като това е или хартиена валута, или монети, или подходяща комбинация от тях. Kaсовото плащане също може да включва плащане в рамките на даден бизнес на служители като компенсация за отработените часове, или като вид отплащане за дребни разходи, които са твърде малки, за да бъдат изплатени през системата за плащане на задължения.

Касовите плащания са предпочитани от онези лица, които нямат банкови сметки, или които се опитват да избегнат отчитане на подоходни данъчни задължения. Касовите плащания, направени в твърда валута, са предпочитани в инфлационните среди, тъй като тези средства запазват стойността си много по-добре от местната валута, която е обект на инфлация.

Закупуването на стоки и услуги с кредитна карта не се счита за касово плащане, тъй като лицето, което извършва покупката, не плаща за дадената стока или услуга, докато не заплати сметката по кредитната си карта, което може да настъпи много по-късно. Съгласно някои определения за касово плащане се изисква всички аспекти на търговската сделка, включително извършването на плащане, да бъдат финализирани към датата на извършването на търговската сделка.