Финансов речник

Индивидуален фалит

Дефиниция на думата: (Индивидуален фалит)

Когато хората изостават с плащането на сметки и имат нужда от защита от кредиторите, те обикновено подават молба за индивидуален фалит по Глава 7. Главното преимущество на подаването на молба по тази глава е, че по същество можете да започнете начисто, що се отнася до финансите ви, без да се притеснявате за просрочени суми. След като синдикът ликвидира вашите пазарни активи и плати на кредиторите ви, обикновено заемодателите не могат да ви привикат в опит да съберат дължимото.

Въпреки това, за задлъжнелите лица съществува и друга възможност: подаване на молба по Глава 13. Тя е форма на реорганизация на дълговете, чрез която лицата съставят план да изплатят колкото е възможно повече от дълга си в рамките на период от три до пет години.

Съдът по несъстоятелността изисква от тях да представят подробни финансови отчети, за да покажат своите приходи и разходи. След това те могат да изплащат договорена месечна сума на синдик, който от своя страна плаща на техните кредитори.

Трябва да се има предвид, че определени видове дълг – включително студентски заеми и издръжки, не могат да бъдат ликвидирани нито по Глава 7, нито по Глава 12. Вероятно най-убедителната причина да изберете защита по Глава 13, вместо по Глава 7, е това да запазите дома си. Ако закъснявате с ипотеката, единствено Глава 13, още позната като „планът на наемния работник“, ви позволява да компенсирате пропуснати плащания и в крайна сметка да наваксате със заема.