Финансов речник

Трансакционни разходи

Дефиниция на думата: (Трансакционни разходи)

Трансакционните разходи са цената, която икономическите агенти изплащат или понасят за изпълняването на определено действие или за сключването на сделка. При сделките с ценни книжа трансакционните разходи например може да бъде цената, която двете страни по един контракт изплащат на посредника (най-често на брокера) за услугите му по подпомагането на сделката. При търговията с имущество трансакционните разходи по сделката също са цените, които двете страни плащат на брокера за услугите му по посредничество. Дори и в случаите, при които те не са толкова ясно дефинирани, трансакционните разходи присъстват във всяка сделка и са от голямо значение за всички пазари, тъй като присъстват с негативен знак в калкулацията на доходността на една сделка, инвестиционно решение или дори при ползите от общуването между две страни.

На финансовите пазари трансакционните разходи може да бъдат бариера пред сключването на една сделка или да са толкова високи, че да понижат значително ликвидността на един актив. Ето няколко примери за начина, по който трансакционните разходи влияят върху финансови активи:

  • Биткойн – трансакционните разходи при биткойн са все още твърде високи, което е една от големите пречки пред използването на криптовалутата за извършването на разплащания, макар че прехвърлянето на средствата, което блок-веригата позволява, е значително по-бързо от банковите разплащания. Въпреки че през 2018 и 2019 г. е отчетен сериозен спад на трансакционните разходи, през януари 2018 г. те достигнаха исторически пик при цена от около 37 долара за извършването на една сделка;

  • Злато – в зависимост от вида на сделката, трансакционните разходи при златото могат да бъдат в размер на десетки долари, което значително понижава неговата ликвидност. В тях се включват не само разходите по съхранението на благородния метал, разходите за посредника при сделката и физическото му транспортиране, но дори и достъпността на информацията за неговата продажба и откриването на потенциален продавач или купувач. Именно високите трансакционни разходи са сред причините, поради които не всички форми на злато могат да бъдат продадени или закупени твърде бързо на пазарите. Затова инвеститорите обикновено не го включват в спестовно портфолио, чиято цел е предпазване от непосредствени финансови сътресения.