Финансов речник

Сравнително конкурентно предимство

Дефиниция на думата: (Сравнително конкурентно предимство)

Теорията за сравнителното конкурентно предимство е развита от последователя на Адам Смит Дейвид Рикардо, който е представител на класическата икономическа школа. Според Смит две страни имат изгода да търгуват помежду си единствено, ако всяка една от тях има абсолютно конкурентно предимство в производството на съответната стока. Неговият теоретичен наследник обаче посочва, че не е задължително това да е така, за да се наблюдават взаимноизгодни отношения между тях.

Сравнително конкурентно предимство означава, че един икономически агент има по-ниски алтернативни разходи в производството на една стока или услуга. В бизнес аспект това означава, че една компания е способна да постигне по-висока доходност за същия продукт или услуга от конкурентните си.

Класическият пример, с който самият Рикардо илюстрира ползите от сравнителното конкурентно предимство, е следният:

В Англия една единица плат се произвежда за 100 часа, а една единица вино – за 120 часа. В Португалия една единица плат се произвежда за 90 часа, а една единица вино – за 80 часа. Видно е, че Португалия има абсолютно конкурентно предимство в производството и на плат, а Англия – сравнително конкурентно предимство, заради по-ниските алтернативни разходи. В този случай, според теорията на Адам Смит, двете страни не биха имали изгода да търгуват. Но както доказва Рикардо, това не е така, защото Португалия има сравнително конкурентно предимство в производството на плат (тъй като за 100 часа Англия ще произведе по-малко от една единица, а Португалия ще произведе една единица за 90 часа). В случая има смисъл Англия да се специализира в производството на плат, а Португалия – в това на вино. Когато това се случи, Англия ще може да произведе 2,2 единици плат, а Португалия – 2,125 единици вино и благодарение на това „глобалната“ икономика, състояща се само от тези две държави, ще е по-богата, отколкото би била, ако нямаше специализация на труда и свободна търговия.

Концепцията, разработена от Дейвид Рикардо, е изключително силен аргумент в полза на свободните пазари и безпрепятствените международни търговски отношения и не е оборена до ден днешен. Нещо повече – тя може да се приложи към всички сфери на живота, в които е необходимо да се съпоставят две алтернативи, което я превръща в мощен инструмент при взимането на решения изобщо.