Финансов речник

Валутен пазар

Дефиниция на думата: (Валутен пазар)

Валутният пазар е пазарът, на който участниците могат да купуват, продават, разменят и спекулират с валути. Той е съставен от банки, търговски компании, централни банки, фирми за управление на инвестиции, хедж фондове, форекс търговци на дребно и инвеститори. Валутният пазар се счита за най-големият финансов пазар с над 5 трилиона щатски долара в ежедневни транзакции, което е повече от фючърсните и капиталовите пазари заедно. Той се различава от всички останали глобални пазари по това, че на останалите пазари търговците разменят стока срещу пари, а тук се разменя валутата на една нация срещу валутата на друга – единственият предмет на договаряне е обменният курс, единствената обсъждана величина са парите.

От понеделник сутрин в Азия до петък следобед в Ню Йорк, валутният пазар е денонощен пазар (не работи само в събота и неделя). Това го различава от пазарите на акции, облигации и стоки, които затварят за определен период от време, обикновено в късния следобед в Ню Йорк. Въпреки това, и тук си има изключения. Някои новопоявили се пазарни валути се затварят за определен период от време през търговския ден.

Най-търгуваната валута на валутния пазар е щатския долар, съставляващ близо 85% от всички сделки. На второ място е еврото, което съставлява 39% от всички валутни сделки и на трето място е японската йена с 19% (Забележка: тези цифри не са общо 100%, защото всяка валутна транзакция има две страни).