Финансов речник

Балон

Дефиниция на думата: (Балон)

Балонът е поредица от погрешни инвестиции, в която се включват много от икономическите агенти, които инвестират средствата си в един отрасъл. Цените в него започват да се покачват, което привлича все повече инвеститори или потребители, вярващи, че растежът им ще продължи и в бъдещ момент ще са способни да продадат актива на по-висока цена. Балонът може да продължи да се надува само дотогава, докато пазарните играчи вярват, че цената на актива ще продължи да расте. Ако те започнат да се колебаят в това, обикновено балонът се спуква, което поражда рязко свиване на пазарната стойност на актива и връщането ѝ в нормалните граници.

Макар понякога балоните да са движени от чисто ирационални очаквания, свързани със стойността на актива, обикновено това е само един от компонентите, необходими за надуването на един балон. Всъщност значително по-важна роля играят външни пазарни фактори, един от най-важните от които е равнището на лихвените проценти. Затова когато банките, движени и от политиката на централната банка, понижат лихвените проценти по кредитите, достъпът до капитал се улеснява, което дава зелена светлина за извършването на проекти, които иначе не биха могли да се реализират, както и за покупки, които при равни други условия не биха били извършени. Това е особено видимо в сферата на дълготрайните потребителски и капиталовите стоки, например апартаментите, автомобилите и заводското оборудване. В тези случаи повишаване лихвените проценти довежда до осъзнаване за осъществените неправилни инвестиции и до спукване на балона, защото търсенето на съответния актив рязко е спаднало. 

Балони могат да бъдат надувани в различни отрасли – както в сферата на физическите активи, така и по отношение на финансовите такива. Пример за първата категория са Манията по лалетата и всички видове имотни балони, които хронично се надуват в стопанствата по света по време на повечето кризи, наблюдавани поне от началото на XX в. досега. Сред вторите може да се категоризира дотком балонът, по време на който в края на 90-те години на миналия век инвеститорите в САЩ се втурнаха към купуването на акции на всевъзможни ИТ компании, защото очакваха секторът да претърпи изстрелване, но това не се случи. Нещо повече, много от бизнесите, които получиха големи капиталови инжекции, се оказаха фундаментално без покритие и адекватен бизнес план и фалираха, повличайки вложителите си със себе си.