Финансов речник

Събиране на сметки

Дефиниция на думата: (Събиране на сметки)

Събирането на сметки е процес, по време на който данни от много или всички финансови сметки на едно лице или едно домакинство се събират на едно място. Събирането на сметки е познато още като събиране на финансови данни. Например, услуга за онлайн банкиране може да предостави начална страница, на която титулярите на сметки да могат да виждат информация от всичките си чекови, спестовни, депозитни и брокерски сметки. Някои програми за управление на лични финанси, както и различни приложения и онлайн услуги като Quicken и Mint също предоставят услуги по събиране на сметки.

Събирането на сметки може да включва данни от една финансова институция, или от многобройни финансови институции, в които титулярят на сметката извършва бизнес операции. Някои услуги по събиране на сметки също така включват информация за дългове.

Събирането на сметки обикновено се осъществява в рамките на една-единствена финансова институция, но определени активи, държани извън тази финансова институция, могат да бъдат включени със съгласието на титуляра. Въпреки това, софтуерът за събиране на сметки често е позволен само за достъп до информация по баланса или данни по транзакциите и от съображения за сигурност много услуги по събиране на сметки не позволяват на потребителите да извършват транзакции в рамките на услугата.