Финансов речник

Първично публично предлагане

Дефиниция на думата: (Първично публично предлагане)

Първичното публично предлагане (често съкращавано просто IPO от “initial public offering”) представлява емитирането на нова емисия акции от страна на една публична компания на финансовите пазари. Чрез него тя набира капитал от инвеститорите, който може да използва за различни аспекти на дейността си, например за откриване на нова производствена мощност, увеличаване на активите си или други подобни. При извършването на първично публично предлагане се избира и фондовата борса, на която ще се търгуват акциите на една компания. С осъществяването на първично публично предлагане, същата компания се превръща от частна в публична, което означава, че нейните акции вече стават достъпни за всички инвертори.

Статусът на публична компания в повечето случаи означава, че един бизнес става по-прозрачен, тъй като в много страни, включително в България, публичните компании са задължени по закон да публикуват определена финансова за инвеститорите си и публиката изобщо. Това може да се превърне в нож с две остриета – ако представянето на един бизнес е незадоволително, той няма как да скрие тази информация; от друга страна, по-голямата прозрачност позволява по-лесното набиране на капитал, тъй като потенциалните инвеститори имат достъп до значително по-широк набор от информация.

Инвеститорите, които са вложили в компанията докато тя е била частна, също преминават през процес на преконфигуриране на техния дял в акции. Много от тях използват момента на първичното публично предлагане, за да продадат своя дял, тъй като при този процес обикновено пазарната оценка на една компания се покачва. Това се дължи на факта, че в повечето случаи при по-ранните етапи на развитието на един стартъп, инвестиция в относително по-малък абсолютен размер може да донесе значително по-голям дял от компанията. С нейното развитие на пазара обикновено нараства и нейната оценка, което означава, че ако един бизнес ангел е инвестирал 50 хил. лв. в стартъп още на ниво идея, срещу което е получил 20% от него, при първично публично предлагане в бъдеще, когато пазарната оценка на стартъпа е нараснала значително, тези същи 20% могат да се изтъргуват срещу значително по-големи суми.