Финансов речник

Подценен актив

Дефиниция на думата: (Подценен актив)

Подцененият актив е такъв актив, който се търгува под стойността, която се предполага, че той по принцип притежава. Подценени могат да бъдат всякакви видове активи, макар че терминът обикновено се отнася до акции, облигации или друг вид инвестиционен актив. Когато подцененият актив е акция или облигация, емитирана от една компания, той може да бъде оценен като такъв в резултат от анализ на нейните финансови параметри, включително приходи, печалба, оперативен приход (наричан още EBITDA), доходност от акциите ѝ и т.н.

Друг индикатор, който може да покаже дали един актив е подценен, е представянето на останалите активи в неговата категория. Ако акциите на всички компании от технологичния сектор растат например, докато тези на конкретна компания изостават, те или показват, че тя има сериозни проблеми – нещо, което лесно може да се види от по-горния анализ – или че е подценена.

Способността да се оцени един актив като подценен от решаващо значение за изграждането на успешна инвестиционна стратегия, тъй като неговата стойност със сигурност в някой момент ще се коригира в посока нагоре в резултат на неговото подценяване. Купуването на подценени активи е част от инвестиционната стратегия, препоръчвана от Уорън Бъфет.

Докато това дали един актив е подценен може да се види чрез измерими параметри като финансовото състояние на една фирма, то моментът, в който неговата цена ще се покачи, е труден за определяне. Във всеки случай, съветът към инвеститорите е да откриват къси позиции, когато той според анализа им на текущото му представяне е достигнал най-ниската си стойност.

Обратното на подцененият актив е надцененият актив.