Финансов речник

Надценен актив

Дефиниция на думата: (Надценен актив)

Надцененият актив е такъв актив, който се търгува на цена, която не оправдава пазарния фундамент зад себе си или прогнозата пред него. Добър пример за това са корпоративните акции, в случая на които пазарните участници очакват добро представяне в бъдеще, но в действителност бизнесите не са способни на такова. Препоръката пред инвеститорите е да избягват закупуването на надценени активи или да ги продават при цена, доближаваща се до тяхната най-висока стойност, ако имат такива в портфолиото си.

Един от начините за откриване на надценен актив е съотношението на цената на акциите на компанията спрямо дивидента, който те предоставят (P/E). Макар да няма конкретно съотношение, което е индикация за един надценен актив, може да се приеме, че когато стойността надхвърли 45 пъти, може би инвеститорите трябва да имат едно наум.

В действителност на пазарите постоянно ставаме свидетели на надценени активи. Отново добър пример са акциите на борсите. Например по време на дотком балона, който се наду в края на миналия век и се взриви в началото на настоящия, цените на технологичните компании се изстреляха, основно заради евтиното финансиране, осигурено от централната банка, и очакванията на инвеститорите, че секторът ще продължава да расте. В резултат на това те влагаха средства в акциите на бизнесите от този отрасъл, дори и, по думите на Питър Тийл, само срещу представянето на бизнес план. Оказа се обаче, че компаниите не са способни да реализират резултати и при спукването на балона много от тях масово фалираха.

Пример от най-новата история е WeWork. Компанията привлече инвестиция от SoftBank, чрез която постигна оценка от 47 млрд. долара. Но се оказа, че бизнесът не може да осъществи възложените му очаквания, неговото първично публично предлагане се провали, а заедно с това и цената на акциите му и респективно неговата пазарна капитализация.

Надцененият актив е обратното на подценения актив.